CÔNG TY CỔ PHẦN MAY, DA XUẤT KHẨU 30/4

Địa Chỉ: 241 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện Thoại: +84 (8) 3842 1180
Fax: +84 (8) 3844 4384
Email: it.gec304@gmail.com