Tin nội bộ

CÔNG TY HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “ CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

21/07/2015

CÔNG TY HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH

“ CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

 

 

Trong những năm qua, hưởng ứng việc thực hiện tham gia chương trình “ Chung sức xây dưng nông thôn mới”  của UBND Thành phố công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30/4 đã thực hiện một số chương trình như trực tiếp hỗ trợ 01 căn nhà , đóng góp cùng Hội doanh nghiệp Phú Nhuận xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa.

 Đặc biệt nhằm mục đích đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động tại huyện, tạo việc làm tại xã đảo Thạnh An thông qua gia công may mặc tại gia đình. Công ty đã xây dựng đề ánthành lập xí nghiệp may tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đảm bảo tiến độ cho những đơn đặt hàng của doanh nghiệp đã ký với đối tác, đáp ứng kịp thời nhu cầu, thị hiếu của khách hàng các nước trong khu vực và trên thế giới. Góp phần nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm may của doanh nghiệp so với sản phẩm cùng loại của các cơ sở trong nước và trong khu vực.

Dự án sẽ tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 300 lao động địa phương, sản xuất 300.000 sản phẩm mỗi năm. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 30 tỷ đồng.

Một số hình ảnh công ty nhận giấy khen của Ủy Ban Nhân dân Quận Phú Nhuận là đơn vị tích cực tham gia đóng góp hỗ trợ chương trình.