Tin nội bộ

THÔNG BÁO thành lập tổ xây dựng, phát huy sáng kiến sáng tạo trong hoạt động sản xuất.

21/07/2015

Công ty CP May da XK 30.4 phát động phong trào và thành lập tổ xây dựng, phát huy sáng kiến sáng tạo


Nhằm tiêp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ngày 22/6/2015 công ty CP May da XK 30.4 tiếp tục phát động và thành lập tổ xây dựng, phát huy sáng kiến sáng tạo trong hoạt động sản xuất: Thành viên tổ gồm 12 người, với 4 nhiệm vụ chính gồm:


1/ Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của tổ, xây dựng kế hoạch phát huy sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất;

2/ Tổ chức phát động, triển khai các nội dung, sáng kiến, sáng tạo;

3/ Giám sát kiểm tra tình hình thực hiện các sáng kiến, sáng tạo

4/ Tham mưu Đề xuất biểu dương các tập thể, cá nhân, nhân rộng mô hình sáng


Trong nhiều năm qua, với phong trào phát huy sang kiến, cty đã có rất nhiều cán bộ, công nhân viên trong đưa ra nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần thúc đẩy tăng năng suất, thu nhập, và hiệu quả kinh tế. Điển hình chị HÀ THỊ CẨM THU đã đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng trong việc sáng kiến khuôn rập tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho công ty.

Một số hình ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đón nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng: