Giới thiệu về công ty 30-4

gioi thieu cong ty gec 304

Công ty Cổ phần May, Da Xuất Khẩu 30.4 tiền thân là HTX bậc cao May XK 30.4 được thành lập năm 1976, ngày 10/11/1991 chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

Là Công ty cổ phần sản xuất đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh;…