Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng thiết kế - may mẫu - thiết kế rập 15/07/2015

15/07/2015


Xem thêm tin tức tuyển dụng công nhân may tại đây:


Thông tin tuyển dụng công nhân may

01/01/2015


Thông tin tuyển dụng

01/01/2015

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty CP May, Da XK 30.4 tuyển dụng công nhân tại Xí nghiệp may Phú Nhuận như sau: